Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:34
kontakt
PLANTWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 181,00 2 547,00
16,8%
4 037,00
58,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -47,00 369,00
---
208,00
-43,6%
Zysk (strata) brutto -67,00 338,00
---
174,00
-48,5%
Zysk (strata) netto -64,00 306,00
---
131,00
-57,2%
Amortyzacja 57,00 57,00
0,0%
59,00
3,5%
Aktywa 6 455,00 6 987,00
8,2%
7 115,00
1,8%
Kapitał własny 2 304,00 2 610,00
13,3%
2 741,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 1,82
13,3%
1,91
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,21
---
0,09
-57,3%