Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 23:56
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 791,00 907,00
14,7%
797,00
-12,1%
1 666,00
109,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 22,00
---
130,00
490,9%
656,00
404,6%
Zysk (strata) brutto 109,00 40,00
-63,3%
211,00
427,5%
752,00
256,4%
Zysk (strata) netto 49,00 40,00
-18,4%
211,00
427,5%
675,00
219,9%
Amortyzacja 232,00 235,00
1,3%
236,00
0,4%
520,00
120,3%
Aktywa 9 135,00 8 845,00
-3,2%
9 482,00
7,2%
10 401,00
9,7%
Kapitał własny 7 962,00 7 377,00
-7,3%
8 150,00
10,5%
8 592,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,43 5,03
-7,3%
5,56
10,5%
5,86
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-18,2%
0,14
433,3%
0,46
219,4%