Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 10:20
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 453,00 817,00
80,4%
769,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123,00 274,00
122,8%
247,00
-9,9%
Zysk (strata) brutto 201,00 311,00
54,7%
232,00
-25,4%
Zysk (strata) netto 189,00 276,00
46,0%
212,00
-23,2%
Amortyzacja 177,00 145,00
-18,1%
216,00
49,0%
Aktywa 5 861,00 6 187,00
5,6%
6 286,00
1,6%
Kapitał własny 4 992,00 5 308,00
6,3%
5 485,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,56 3,78
6,4%
3,91
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,20
47,0%
0,15
-23,4%