Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 09:12
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -46 105,00 -52 020,00
---
-45 976,00
---
Amortyzacja 106,00 102,00
-3,8%
255,00
150,0%
Aktywa 97 885,00 125 131,00
27,8%
104 513,00
-16,5%
Kapitał własny -4 935 191,00 -4 987 210,00
---
-5 033 186,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,03 -6,09
---
-6,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
-0,06
---