Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:01
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto -52 020,00 -45 976,00
---
Amortyzacja 102,00 255,00
150,0%
Aktywa 125 131,00 104 513,00
-16,5%
Kapitał własny -4 987 210,00 -5 033 186,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,09 -6,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---