Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:40
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 262,00 21 602,00
6,6%
22 931,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -498,00 -206,00
---
-317,00
---
Zysk (strata) brutto 4 423,00 6 017,00
36,0%
-3 580,00
---
Zysk (strata) netto 4 563,00 6 943,00
52,2%
-2 926,00
---
Amortyzacja 1 026,00 905,00
-11,8%
891,00
-1,5%
Aktywa 130 007,00 139 535,00
7,3%
265 745,00
90,5%
Kapitał własny 106 744,00 113 687,00
6,5%
110 761,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82 6,19
6,5%
6,03
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,38
51,8%
-0,16
---