Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:32
kontakt
CANNABIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8,00 5,00
-37,5%
14,00
180,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -162,00 -95,00
---
-247,00
---
Zysk (strata) brutto -227,00 -95,00
---
-252,00
---
Zysk (strata) netto -227,00 -95,00
---
-252,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 533,00 1 035,00
94,2%
788,00
-23,9%
Kapitał własny 428,00 919,00
114,7%
667,00
-27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
118,2%
0,03
-31,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---