Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:20
kontakt
ADATEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 692,00 1 676,00
-78,2%
-5 727,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124,00 -226,00
---
-339,00
---
Zysk (strata) brutto -121,00 -228,00
---
-591,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 -228,00
---
-591,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
12,00
200,0%
Aktywa 35 700,00 37 763,00
5,8%
44 055,00
16,7%
Kapitał własny 34 259,00 34 026,00
-0,7%
38 333,00
12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,69
-0,7%
0,78
12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---