Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 19:12
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 278,00 768,00
-39,9%
235,00
-69,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 404,00 46,00
-88,6%
-507,00
---
Zysk (strata) brutto 438,00 76,00
-82,6%
-497,00
---
Zysk (strata) netto 400,00 73,00
-81,8%
-451,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 3 882,00 3 368,00
-13,2%
3 023,00
-10,2%
Kapitał własny 3 650,00 3 326,00
-8,9%
2 874,00
-13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---