Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:25
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 967,00 1 278,00
32,2%
768,00
-39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 252,00 404,00
60,3%
46,00
-88,6%
Zysk (strata) brutto 260,00 438,00
68,5%
76,00
-82,6%
Zysk (strata) netto 236,00 400,00
69,5%
73,00
-81,8%
Amortyzacja 0,00 4,00
---
4,00
0,0%
Aktywa 3 624,00 3 882,00
7,1%
3 368,00
-13,2%
Kapitał własny 3 250,00 3 650,00
12,3%
3 326,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---