Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 12:16
kontakt
KLABATER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 158,00 1 190,00
2,8%
859,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 100,00 -100,00
---
-104,00
---
Zysk (strata) brutto 82,00 -162,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) netto 111,00 -195,00
---
-15,00
---
Amortyzacja 8,00 18,00
125,0%
23,00
27,8%
Aktywa 7 212,00 7 557,00
4,8%
7 610,00
0,7%
Kapitał własny 5 891,00 5 696,00
-3,3%
5 681,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,83
-3,4%
0,83
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---
-0,00
---