Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:33
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 853,00 1 333,00
56,3%
1 269,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -333,00 -140,00
---
189,00
---
Zysk (strata) brutto -333,00 -150,00
---
182,00
---
Zysk (strata) netto -208,00 -200,00
---
127,00
---
Amortyzacja 0,00 14,00
---
9,00
-35,7%
Aktywa 3 989,00 3 076,00
-22,9%
3 310,00
7,6%
Kapitał własny 1 838,00 1 638,00
-10,9%
1 765,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,43 13,75
-10,9%
14,82
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,74 -1,68
---
1,06
---