Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:27
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 269,00 2 696,00
112,5%
899,00
-66,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 189,00 798,00
322,2%
-357,00
---
Zysk (strata) brutto 182,00 791,00
334,6%
-363,00
---
Zysk (strata) netto 127,00 733,00
477,2%
-184,00
---
Amortyzacja 9,00 6,00
-33,3%
5,00
-16,7%
Aktywa 3 310,00 4 303,00
30,0%
4 356,00
1,2%
Kapitał własny 1 765,00 2 498,00
41,5%
2 314,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,82 20,97
41,5%
19,42
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,06 6,15
478,1%
-1,54
---