Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 08:37
kontakt
CARPATHIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -127,00 -109,00
---
-146,00
---
Zysk (strata) brutto 487,00 1 091,00
124,0%
6 183,00
466,7%
Zysk (strata) netto 538,00 737,00
37,0%
4 803,00
551,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 790,00 11 457,00
-2,8%
17 448,00
52,3%
Kapitał własny 10 611,00 11 348,00
6,9%
15 829,00
39,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,70
6,9%
3,77
39,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,18
36,7%
1,14
553,1%