Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 00:26
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 744,00 9 873,00
-63,1%
121 908,00
1 134,8%
43 601,00
-64,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 543,00 -4 043,00
---
19 816,00
---
-1 822,00
---
Zysk (strata) brutto 1 161,00 -118 104,00
---
49 765,00
---
53 980,00
8,5%
Zysk (strata) netto 511,00 -87 290,00
---
46 092,00
---
54 195,00
17,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 009 682,00 1 935 886,00
-3,7%
1 965 332,00
1,5%
2 180 048,00
10,9%
Kapitał własny 1 131 070,00 1 043 538,00
-7,7%
1 089 630,00
4,4%
1 067 741,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,33
-7,7%
2,44
4,4%
2,39
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,20
---
0,10
---
0,12
17,5%