Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:31
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 189,00 26 744,00
538,4%
9 873,00
-63,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 080,00 1 543,00
---
-4 043,00
---
Zysk (strata) brutto 103 302,00 1 161,00
-98,9%
-118 104,00
---
Zysk (strata) netto 105 152,00 511,00
-99,5%
-87 290,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 025 752,00 2 009 682,00
-0,8%
1 935 886,00
-3,7%
Kapitał własny 1 175 315,00 1 131 070,00
-3,8%
1 043 538,00
-7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,53
-3,8%
2,33
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,00
-99,6%
-0,20
---