Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 09:52
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 298 464,00 300 681,00
0,7%
382 483,00
27,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 596,00 6 291,00
955,5%
19 407,00
208,5%
Zysk (strata) brutto 31 952,00 8 490,00
-73,4%
17 429,00
105,3%
Zysk (strata) netto 31 852,00 7 790,00
-75,5%
17 429,00
123,7%
Amortyzacja 12 913,00 12 852,00
-0,5%
12 442,00
-3,2%
Aktywa 2 128 182,00 2 162 913,00
1,6%
2 229 340,00
3,1%
Kapitał własny 1 739 232,00 1 754 350,00
0,9%
1 771 778,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 311,68 314,38
0,9%
317,51
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,71 1,40
-75,5%
3,12
123,7%