Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:25
kontakt
DDISTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 709,00 1 789,00
4,7%
1 730,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 496,00 -117,00
---
488,00
---
Zysk (strata) brutto 454,00 -162,00
---
483,00
---
Zysk (strata) netto 454,00 -157,00
---
483,00
---
Amortyzacja 98,00 101,00
3,1%
102,00
1,0%
Aktywa 6 305,00 7 082,00
12,3%
7 352,00
3,8%
Kapitał własny 3 907,00 3 750,00
-4,0%
4 232,00
12,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,29
-4,0%
0,32
12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,04
---