Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 14:31
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 181,00 573,00
216,6%
1 020,00
78,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72,00 48,00
-33,3%
292,00
508,3%
Zysk (strata) brutto 69,00 40,00
-42,0%
312,00
680,0%
Zysk (strata) netto 69,00 40,00
-42,0%
312,00
680,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 652,00 19 059,00
120,3%
20 380,00
6,9%
Kapitał własny 7 735,00 18 290,00
136,5%
18 602,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,79 6,60
136,5%
3,37
-49,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-40,0%
0,06
273,3%