Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 09:40
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 573,00 1 020,00
78,0%
181,00
-82,3%
113,00
-37,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48,00 292,00
508,3%
108,00
-63,0%
-7,00
---
Zysk (strata) brutto 40,00 312,00
680,0%
116,00
-62,8%
147,00
26,7%
Zysk (strata) netto 40,00 312,00
680,0%
116,00
-62,8%
147,00
26,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 059,00 15 550,00
-18,4%
21 056,00
35,4%
20 167,00
-4,2%
Kapitał własny 18 290,00 13 608,00
-25,6%
18 723,00
37,6%
13 934,00
-25,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,60 2,46
-62,7%
3,39
37,6%
2,07
-38,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
273,3%
0,02
-62,5%
0,02
4,8%