Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:07
kontakt
SYNERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 100,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -44,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) brutto 9 578,00 -21 804,00
---
-9 755,00
---
Zysk (strata) netto 7 753,00 -17 681,00
---
-7 914,00
---
Amortyzacja 1,00 -2,00
---
0,00
---
Aktywa 55 613,00 33 971,00
-38,9%
24 335,00
-28,4%
Kapitał własny 43 421,00 25 741,00
-40,7%
17 827,00
-30,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 0,94
-40,7%
0,65
-30,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,65
---
-0,29
---