Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 11:51
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 73,00
---
42,00
-42,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 14,00
---
40,00
185,7%
-3,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 14,00
---
40,00
185,7%
-3,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 14,00
---
40,00
185,7%
-3,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 053,00 14 910,00
-0,9%
14 878,00
-0,2%
14 871,00
-0,0%
Kapitał własny 14 775,00 14 788,00
0,1%
14 801,00
0,1%
14 798,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,56
0,2%
0,56
0,0%
0,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
100,0%
0,00
---