Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:47
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 207,00 70,00
-66,2%
24,00
-65,7%
84,00
250,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 -30,00
---
-8,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto -29,00 -32,00
---
-9,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -29,00 -32,00
---
-9,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 654,00 647,00
-1,1%
612,00
-5,4%
573,00
-6,4%
Kapitał własny 514,00 482,00
-6,2%
473,00
-1,9%
451,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-6,2%
0,08
-1,3%
0,07
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---