Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 13:03
kontakt
CFG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 209,00 625,00
-48,3%
414,00
-33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 548,00 -50,00
---
-286,00
---
Zysk (strata) brutto 533,00 337,00
-36,8%
531,00
57,6%
Zysk (strata) netto 533,00 337,00
-36,8%
531,00
57,6%
Amortyzacja 10,00 8,00
-20,0%
7,00
-12,5%
Aktywa 7 609,00 7 996,00
5,1%
8 504,00
6,4%
Kapitał własny 7 583,00 7 920,00
4,4%
8 451,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,84 2,97
4,5%
3,17
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,13
-37,0%
0,20
57,9%