Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.20, godz. 05:05
kontakt
CFG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 265,00 1 209,00
356,2%
625,00
-48,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -118,00 548,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) brutto -119,00 533,00
---
337,00
-36,8%
Zysk (strata) netto -119,00 533,00
---
337,00
-36,8%
Amortyzacja 0,00 10,00
---
8,00
-20,0%
Aktywa 7 088,00 7 609,00
7,4%
7 996,00
5,1%
Kapitał własny 7 051,00 7 583,00
7,5%
7 920,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,64 2,84
7,5%
2,97
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,20
---
0,13
-37,0%