Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 09:23
kontakt
ATMGRUPA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 137 548,00 135 832,00
-1,2%
161 878,00
19,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 907,00 19 584,00
15,8%
25 491,00
30,2%
Zysk (strata) brutto 16 979,00 19 639,00
15,7%
25 443,00
29,6%
Zysk (strata) netto 14 488,00 16 315,00
12,6%
21 941,00
34,5%
Amortyzacja 5 545,00 8 488,00
53,1%
5 627,00
-33,7%
Aktywa 250 366,00 243 158,00
-2,9%
255 834,00
5,2%
Kapitał własny 211 473,00 209 155,00
-1,1%
211 707,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,51 2,48
-1,1%
2,51
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,19
12,8%
0,26
34,0%