Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 05:23
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne skonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 686,00 35 114,00
-30,7%
46 120,00
31,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 445,00 3 116,00
-9,6%
6 105,00
95,9%
Zysk (strata) brutto 5 291,00 3 492,00
-34,0%
6 597,00
88,9%
Zysk (strata) netto 4 595,00 2 641,00
-42,5%
5 175,00
95,9%
Amortyzacja 9 667,00 5 148,00
-46,7%
5 356,00
4,0%
Aktywa 365 500,00 365 046,00
-0,1%
361 111,00
-1,1%
Kapitał własny 260 798,00 263 422,00
1,0%
261 871,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,09 3,12
1,0%
3,11
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-43,6%
0,06
96,8%