Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.18, godz. 02:58
kontakt
ATMGRUPA
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90 363,00 103 579,00
14,6%
116 550,00
12,5%
85 800,00
-26,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 977,00 11 023,00
22,8%
15 523,00
40,8%
6 561,00
-57,7%
Zysk (strata) brutto 8 683,00 13 698,00
57,8%
20 175,00
47,3%
8 783,00
-56,5%
Zysk (strata) netto 7 039,00 11 512,00
63,5%
17 463,00
51,7%
7 236,00
-58,6%
Amortyzacja 8 987,00 9 481,00
5,5%
10 177,00
7,3%
14 815,00
45,6%
Aktywa 322 984,00 336 012,00
4,0%
345 501,00
2,8%
365 046,00
5,7%
Kapitał własny 219 207,00 240 325,00
9,6%
243 169,00
1,2%
263 422,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 2,85
9,7%
2,88
1,2%
3,12
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,14
65,1%
0,21
51,1%
0,09
-58,5%