Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:46
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 116,00 21 709,00
-43,0%
30 015,00
38,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 840,00 3 370,00
83,2%
4 741,00
40,7%
Zysk (strata) brutto 1 858,00 3 324,00
78,9%
4 695,00
41,2%
Zysk (strata) netto 1 259,00 2 698,00
114,3%
4 140,00
53,4%
Amortyzacja 6 019,00 1 562,00
-74,0%
1 633,00
4,5%
Aktywa 252 056,00 258 552,00
2,6%
252 712,00
-2,3%
Kapitał własny 212 966,00 215 664,00
1,3%
213 060,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,56
1,3%
2,53
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
113,3%
0,05
53,1%