Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 00:39
kontakt
MOONLIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 144,00 140,00
-2,8%
429,00
206,4%
623,00
45,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -251,00 -170,00
---
-154,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) brutto -251,00 -170,00
---
-154,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) netto -264,00 -277,00
---
-191,00
---
-386,00
---
Amortyzacja 24,00 2,00
-91,7%
5,00
150,0%
11,00
120,0%
Aktywa 4 088,00 4 131,00
1,1%
4 067,00
-1,5%
3 473,00
-14,6%
Kapitał własny 3 872,00 3 520,00
-9,1%
3 329,00
-5,4%
2 944,00
-11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,64
-17,3%
0,60
-5,5%
0,54
-11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-0,04
---
-0,07
---