Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 07:45
kontakt
MOONLIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00 44,00
46,7%
144,00
227,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -126,00 -101,00
---
-251,00
---
Zysk (strata) brutto -124,00 -101,00
---
-251,00
---
Zysk (strata) netto -124,00 56,00
---
-264,00
---
Amortyzacja 0,00 19,00
---
24,00
26,3%
Aktywa 1 742,00 1 820,00
4,5%
4 088,00
124,6%
Kapitał własny 1 639,00 1 636,00
-0,2%
3 872,00
136,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,33
-0,3%
0,77
136,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
-0,05
---