Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:44
kontakt
MOONLIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44,00 144,00
227,3%
140,00
-2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -251,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) brutto -101,00 -251,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) netto 56,00 -264,00
---
-277,00
---
Amortyzacja 19,00 24,00
26,3%
2,00
-91,7%
Aktywa 1 820,00 4 088,00
124,6%
4 131,00
1,1%
Kapitał własny 1 636,00 3 872,00
136,7%
3 520,00
-9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,77
136,7%
0,64
-17,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,05
---
-0,05
---