Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 20:14
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 104 754,00 133 729,00
27,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 936,00 -2 038,00
---
Zysk (strata) brutto -11 159,00 -5 202,00
---
Zysk (strata) netto -8 659,00 -4 733,00
---
Amortyzacja 17 288,00 15 522,00
-10,2%
Aktywa 1 038 269,00 1 015 727,00
-2,2%
Kapitał własny 715 433,00 710 700,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 2,89
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---