Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:45
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
5,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -154,00 -181,00
---
-86,00
---
-127,00
---
Zysk (strata) brutto -149,00 -180,00
---
57,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) netto -149,00 -180,00
---
30,00
---
-154,00
---
Amortyzacja 0,00 26,00
---
30,00
15,4%
27,00
-10,0%
Aktywa 13 163,00 13 062,00
-0,8%
31 791,00
143,4%
32 109,00
1,0%
Kapitał własny 12 808,00 12 322,00
-3,8%
12 353,00
0,3%
30 648,00
148,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,34
-3,9%
0,35
0,3%
0,86
148,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---