Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:27
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
5,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -181,00 -86,00
---
-127,00
---
Zysk (strata) brutto -180,00 57,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) netto -180,00 30,00
---
-154,00
---
Amortyzacja 26,00 30,00
15,4%
27,00
-10,0%
Aktywa 13 062,00 31 791,00
143,4%
32 109,00
1,0%
Kapitał własny 12 322,00 12 353,00
0,3%
30 648,00
148,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,35
0,3%
0,86
148,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---