Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:15
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 46,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -444,00 -382,00
---
864,00
---
Zysk (strata) brutto -384,00 -292,00
---
957,00
---
Zysk (strata) netto -350,00 -292,00
---
932,00
---
Amortyzacja 53,00 49,00
-7,5%
65,00
32,7%
Aktywa 265 076,00 292 469,00
10,3%
296 092,00
1,2%
Kapitał własny 261 528,00 289 656,00
10,8%
292 538,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
7,9%
0,19
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---