Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:08
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -382,00 864,00
---
-2 584,00
---
Zysk (strata) brutto -292,00 957,00
---
986,00
3,0%
Zysk (strata) netto -292,00 932,00
---
922,00
-1,1%
Amortyzacja 49,00 65,00
32,7%
10,00
-84,6%
Aktywa 292 469,00 296 092,00
1,2%
297 125,00
0,3%
Kapitał własny 289 656,00 292 538,00
1,0%
293 060,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,5%
0,19
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
0,0%