Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:40
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 718,00 27 712,00
-15,3%
21 436,00
-22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 775,00 1 305,00
-80,7%
-2 075,00
---
Zysk (strata) brutto 6 796,00 1 321,00
-80,6%
-1 791,00
---
Zysk (strata) netto 5 479,00 1 006,00
-81,6%
-1 460,00
---
Amortyzacja 2 560,00 3 043,00
18,9%
3 307,00
8,7%
Aktywa 82 493,00 77 364,00
-6,2%
78 655,00
1,7%
Kapitał własny 58 858,00 60 078,00
2,1%
58 833,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,48
2,1%
4,38
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,08
-81,6%
-0,11
---