Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 19:43
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 712,00 21 436,00
-22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 305,00 -2 075,00
---
Zysk (strata) brutto 1 321,00 -1 791,00
---
Zysk (strata) netto 1 006,00 -1 460,00
---
Amortyzacja 3 043,00 3 307,00
8,7%
Aktywa 77 364,00 78 655,00
1,7%
Kapitał własny 60 078,00 58 833,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,48 4,38
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,11
---