Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:25
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 206,00 201,00
-2,4%
134,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -30,00
---
-287,00
---
Zysk (strata) brutto -5,00 -30,00
---
-287,00
---
Zysk (strata) netto -5,00 -30,00
---
-287,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 665,00 2 635,00
-1,1%
2 359,00
-10,5%
Kapitał własny 2 549,00 2 519,00
-1,2%
2 232,00
-11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,50
-1,2%
0,45
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,06
---