Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 17:33
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86,00 206,00
139,5%
201,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 -4,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto -55,00 -5,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) netto -55,00 -5,00
---
-30,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 037,00 2 665,00
30,8%
2 635,00
-1,1%
Kapitał własny 1 937,00 2 549,00
31,6%
2 519,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,51
31,8%
0,50
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---