Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 06:26
kontakt
CMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 994,00 4 502,00
-9,9%
3 685,00
-18,1%
3 345,00
-9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 525,00 796,00
51,6%
-208,00
---
302,00
---
Zysk (strata) brutto 550,00 695,00
26,4%
-266,00
---
208,00
---
Zysk (strata) netto 550,00 629,00
14,4%
-222,00
---
236,00
---
Amortyzacja 0,00 85,00
---
108,00
27,1%
112,00
3,7%
Aktywa 12 172,00 13 670,00
12,3%
12 733,00
-6,9%
12 161,00
-4,5%
Kapitał własny 4 725,00 5 239,00
10,9%
5 020,00
-4,2%
5 119,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,93 4,36
10,9%
4,17
-4,2%
4,26
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,52
14,2%
-0,18
---
0,20
---