Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 12:16
kontakt
CMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 685,00 3 345,00
-9,2%
6 370,00
90,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -208,00 302,00
---
1 050,00
247,7%
Zysk (strata) brutto -266,00 208,00
---
1 019,00
389,9%
Zysk (strata) netto -222,00 236,00
---
822,00
248,3%
Amortyzacja 108,00 112,00
3,7%
109,00
-2,7%
Aktywa 12 733,00 12 307,00
-3,3%
12 812,00
4,1%
Kapitał własny 5 020,00 4 995,00
-0,5%
5 922,00
18,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,17 4,15
-0,5%
4,92
18,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,20
---
0,68
248,5%