Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 18:41
kontakt
NOWAGALA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 071,00 19 529,00
-22,1%
23 288,00
19,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 181,00 28,00
---
-903,00
---
Zysk (strata) brutto -3 661,00 -1 553,00
---
552,00
---
Zysk (strata) netto -3 661,00 -1 553,00
---
552,00
---
Amortyzacja 6,00 185,00
2 983,3%
141,00
-23,8%
Aktywa 90 558,00 80 597,00
-11,0%
88 006,00
9,2%
Kapitał własny 39 828,00 38 275,00
-3,9%
38 827,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,82
-3,9%
0,83
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,03
---
0,01
---