Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.10, godz. 13:51
kontakt
NOWAGALA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 529,00 23 288,00
19,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28,00 -903,00
---
Zysk (strata) brutto -1 553,00 552,00
---
Zysk (strata) netto -1 553,00 552,00
---
Amortyzacja 185,00 141,00
-23,8%
Aktywa 80 597,00 88 006,00
9,2%
Kapitał własny 38 275,00 38 827,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,83
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,01
---