Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:48
kontakt
MSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 127,00 7 868,00
90,6%
5 395,00
-31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 351,00 613,00
74,6%
-27,00
---
Zysk (strata) brutto 369,00 674,00
82,7%
73,00
-89,2%
Zysk (strata) netto 357,00 544,00
52,4%
47,00
-91,4%
Amortyzacja 101,00 101,00
0,0%
101,00
0,0%
Aktywa 16 466,00 14 450,00
-12,2%
15 636,00
8,2%
Kapitał własny 3 711,00 4 270,00
15,1%
4 317,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,77
15,0%
1,79
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,22
52,0%
0,02
-91,1%