Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:07
kontakt
MSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 912,00 4 127,00
115,8%
7 868,00
90,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -242,00 351,00
---
613,00
74,6%
Zysk (strata) brutto -243,00 369,00
---
674,00
82,7%
Zysk (strata) netto -243,00 357,00
---
544,00
52,4%
Amortyzacja -5,00 101,00
---
101,00
0,0%
Aktywa 15 516,00 16 466,00
6,1%
14 611,00
-11,3%
Kapitał własny 3 764,00 3 711,00
-1,4%
4 255,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,54
-1,4%
1,76
14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,15
---
0,22
52,0%