Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:35
kontakt
MSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 249,00 1 912,00
-55,0%
4 127,00
115,8%
7 868,00
90,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67,00 -242,00
---
351,00
---
613,00
74,6%
Zysk (strata) brutto 88,00 -243,00
---
369,00
---
674,00
82,7%
Zysk (strata) netto 68,00 -243,00
---
357,00
---
544,00
52,4%
Amortyzacja 93,00 -5,00
---
101,00
---
101,00
0,0%
Aktywa 16 083,00 15 516,00
-3,5%
16 466,00
6,1%
14 611,00
-11,3%
Kapitał własny 4 158,00 3 764,00
-9,5%
3 711,00
-1,4%
4 255,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,56
-9,5%
1,54
-1,4%
1,76
14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,10
---
0,15
---
0,22
52,0%