Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:47
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 988 819,00 884 801,00
-10,5%
801 623,00
-9,4%
Przychody z tytułu prowizji 251 285,00 240 872,00
-4,1%
289 056,00
20,0%
Wynik na działalności bankowej 455 634,00 615 571,00
35,1%
553 048,00
-10,2%
Zysk (strata) brutto 192 916,00 314 001,00
62,8%
328 715,00
4,7%
Zysk (strata) netto 118 121,00 211 679,00
79,2%
229 335,00
8,3%
Amortyzacja 89 119,00 89 549,00
0,5%
90 524,00
1,1%
Aktywa 108 492 123,00 115 202 109,00
6,2%
117 930 857,00
2,4%
Kapitał własny 11 310 377,00 11 581 253,00
2,4%
11 838 773,00
2,2%
Współczynnik wypłacalności 15,40 15,89
3,2%
16,48
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,72 78,56
2,4%
80,31
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 1,44
79,3%
1,56
8,4%