Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 19:57
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 884 801,00 801 623,00
-9,4%
791 858,00
-1,2%
Przychody z tytułu prowizji 240 872,00 289 056,00
20,0%
316 804,00
9,6%
Wynik na działalności bankowej 615 571,00 553 048,00
-10,2%
494 369,00
-10,6%
Zysk (strata) brutto 314 001,00 328 715,00
4,7%
274 708,00
-16,4%
Zysk (strata) netto 211 679,00 229 335,00
8,3%
171 926,00
-25,0%
Amortyzacja 89 549,00 90 524,00
1,1%
96 967,00
7,1%
Aktywa 115 202 109,00 117 930 857,00
2,4%
115 668 150,00
-1,9%
Kapitał własny 11 581 253,00 11 838 773,00
2,2%
12 053 538,00
1,8%
Współczynnik wypłacalności 15,89 16,48
3,7%
19,46
18,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 78,56 80,31
2,2%
81,76
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,56
8,4%
1,17
-25,1%