Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:00
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 801 623,00 791 858,00
-1,2%
775 761,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 289 056,00 316 804,00
9,6%
294 792,00
-6,9%
Wynik na działalności bankowej 553 048,00 494 369,00
-10,6%
424 181,00
-14,2%
Zysk (strata) brutto 328 715,00 274 708,00
-16,4%
267 877,00
-2,5%
Zysk (strata) netto 229 335,00 171 926,00
-25,0%
157 471,00
-8,4%
Amortyzacja 90 524,00 96 967,00
7,1%
97 691,00
0,7%
Aktywa 117 930 857,00 115 668 150,00
-1,9%
118 157 073,00
2,2%
Kapitał własny 11 838 773,00 12 053 538,00
1,8%
12 121 028,00
0,6%
Współczynnik wypłacalności 16,48 19,46
18,1%
19,65
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 80,31 81,76
1,8%
82,22
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,17
-25,1%
1,07
-8,4%