Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 09:19
kontakt
BLKCHNLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
124,00
---
461,00
271,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 -170,00
---
-152,00
---
275,00
---
Zysk (strata) brutto -133,00 -170,00
---
-181,00
---
280,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -170,00
---
-181,00
---
280,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
1,00
-50,0%
1,00
0,0%
Aktywa 12 618,00 23 623,00
87,2%
23 974,00
1,5%
24 781,00
3,4%
Kapitał własny 4 573,00 15 451,00
237,9%
15 269,00
-1,2%
17 320,00
13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 1,92
237,9%
1,90
-1,1%
2,11
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---
0,03
---