Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 00:53
kontakt
ECCGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 120,00 2 494,00
122,7%
5 318,00
113,2%
3 729,00
-29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234,00 502,00
114,5%
1 810,00
260,6%
-72,00
---
Zysk (strata) brutto 215,00 496,00
130,7%
1 778,00
258,5%
-74,00
---
Zysk (strata) netto 215,00 496,00
130,7%
1 520,00
206,5%
-74,00
---
Amortyzacja 34,00 55,00
61,8%
97,00
76,4%
189,00
94,8%
Aktywa 2 690,00 4 282,00
59,2%
6 945,00
62,2%
8 135,00
17,1%
Kapitał własny 2 542,00 4 044,00
59,1%
5 548,00
37,2%
5 474,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,20
59,1%
0,28
37,1%
0,27
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
127,3%
0,08
204,0%
-0,00
---