Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 17:45
kontakt
ECCGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 298,00 2 168,00
67,0%
2 195,00
1,2%
2 076,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 463,00 533,00
15,1%
180,00
-66,2%
-118,00
---
Zysk (strata) brutto 462,00 524,00
13,4%
183,00
-65,1%
-131,00
---
Zysk (strata) netto 462,00 461,00
-0,2%
159,00
-65,5%
-131,00
---
Amortyzacja 21,00 59,00
181,0%
130,00
120,3%
67,00
-48,5%
Aktywa 3 094,00 4 821,00
55,8%
7 717,00
60,1%
10 653,00
38,0%
Kapitał własny 3 004,00 4 490,00
49,5%
5 707,00
27,1%
8 138,00
42,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,22
49,3%
0,28
27,2%
0,37
29,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,01
-65,2%
-0,01
---