Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:42
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 156,00 730,00
-36,9%
804,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127,00 -132,00
---
-119,00
---
Zysk (strata) brutto 120,00 -135,00
---
-121,00
---
Zysk (strata) netto 110,00 -118,00
---
-115,00
---
Amortyzacja 57,00 53,00
-7,0%
7,00
-86,8%
Aktywa 7 717,00 7 878,00
2,1%
8 135,00
3,3%
Kapitał własny 5 707,00 5 589,00
-2,1%
5 474,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
-2,1%
0,27
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,01
---