Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:03
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 730,00 804,00
10,1%
909,00
13,1%
1 167,00
28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -132,00 -119,00
---
-55,00
---
-63,00
---
Zysk (strata) brutto -135,00 -121,00
---
-56,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) netto -118,00 -115,00
---
-56,00
---
-75,00
---
Amortyzacja 53,00 7,00
-86,8%
5,00
-28,6%
62,00
1 140,0%
Aktywa 7 878,00 8 135,00
3,3%
11 364,00
39,7%
10 653,00
-6,3%
Kapitał własny 5 589,00 5 474,00
-2,1%
8 213,00
50,0%
8 138,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,27
-2,2%
0,37
36,6%
0,37
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---