Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.24, godz. 16:44
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 44,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 41,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 41,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 41,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 4 620,00 4 600,00
-0,4%
Kapitał własny 4 614,00 4 593,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---