Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:09
kontakt
DITIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 156,00
-20,8%
136,00
-12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30,00 3,00
-90,0%
-36,00
---
Zysk (strata) brutto 30,00 3,00
-90,0%
-36,00
---
Zysk (strata) netto 30,00 4,00
-86,7%
-29,00
---
Amortyzacja 0,00 42,00
---
22,00
-47,6%
Aktywa 25 255,00 25 339,00
0,3%
25 603,00
1,0%
Kapitał własny 2 582,00 2 509,00
-2,8%
2 480,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
-2,9%
0,16
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---