Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:24
kontakt
DITIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 136,00 169,00
24,3%
147,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -167,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 -180,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) netto -29,00 -107,00
---
-30,00
---
Amortyzacja 22,00 37,00
68,2%
25,00
-32,4%
Aktywa 25 603,00 2 977,00
-88,4%
2 945,00
-1,1%
Kapitał własny 2 480,00 2 601,00
4,9%
2 568,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-1,2%
0,16
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---