Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 23:18
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 453,00 1 179,00
160,3%
645,00
-45,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -671,00 -120,00
---
-428,00
---
Zysk (strata) brutto -601,00 -51,00
---
-603,00
---
Zysk (strata) netto -546,00 -60,00
---
-561,00
---
Amortyzacja 104,00 106,00
1,9%
126,00
18,9%
Aktywa 77 791,00 152 969,00
96,6%
152 783,00
-0,1%
Kapitał własny 73 825,00 133 722,00
81,1%
133 161,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,66
12,2%
1,65
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---