Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 02:14
kontakt
4MASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 437,00 8 226,00
10,6%
7 711,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 334,00 222,00
-33,5%
734,00
230,6%
Zysk (strata) brutto 290,00 170,00
-41,4%
700,00
311,8%
Zysk (strata) netto 215,00 121,00
-43,7%
546,00
351,2%
Amortyzacja 217,00 210,00
-3,2%
208,00
-1,0%
Aktywa 22 699,00 23 102,00
1,8%
35 772,00
54,8%
Kapitał własny 10 023,00 12 497,00
24,7%
24 213,00
93,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-1,8%
0,11
-3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,00
100,0%