Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 10:51
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 820,00 6 141,00
648,9%
2 983,00
-51,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 136,00 4 930,00
3 525,0%
1 514,00
-69,3%
Zysk (strata) brutto 144,00 4 833,00
3 256,2%
2 472,00
-48,9%
Zysk (strata) netto 131,00 3 897,00
2 874,8%
1 942,00
-50,2%
Amortyzacja 0,00 4,00
---
4,00
0,0%
Aktywa 7 204,00 12 343,00
71,3%
13 807,00
11,9%
Kapitał własny 7 090,00 10 987,00
55,0%
12 929,00
17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,76 4,27
55,0%
5,02
17,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 1,51
2 868,6%
0,76
-50,1%