Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 16:37
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 983,00 2 983,00
0,0%
856,00
-71,3%
1 948,00
127,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 514,00 1 514,00
0,0%
-1 971,00
---
641,00
---
Zysk (strata) brutto 2 472,00 2 472,00
0,0%
-1 545,00
---
7 704,00
---
Zysk (strata) netto 1 942,00 1 942,00
0,0%
-1 297,00
---
6 277,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
6,00
50,0%
5,00
-16,7%
Aktywa 13 807,00 13 807,00
0,0%
12 034,00
-12,8%
20 130,00
67,3%
Kapitał własny 12 929,00 12 929,00
0,0%
10 808,00
-16,4%
17 085,00
58,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,02 5,02
0,0%
4,20
-16,4%
6,64
58,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,76
0,0%
-0,50
---
2,44
---