Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:11
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 29,00
-75,0%
2,00
-93,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 529,00 -4 440,00
---
-3 062,00
---
Zysk (strata) brutto -2 641,00 -4 370,00
---
-3 132,00
---
Zysk (strata) netto -2 641,00 -4 370,00
---
-3 132,00
---
Amortyzacja 1 165,00 943,00
-19,1%
216,00
-77,1%
Aktywa 18 796,00 18 942,00
0,8%
65 762,00
247,2%
Kapitał własny 529,00 -2 887,00
---
46 407,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 -1,74
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,60 -2,64
---
-
---