Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 12:41
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 94,00 116,00
23,4%
29,00
-75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 506,00 -2 529,00
---
-4 440,00
---
Zysk (strata) brutto -2 634,00 -2 641,00
---
-4 370,00
---
Zysk (strata) netto -2 634,00 -2 641,00
---
-4 370,00
---
Amortyzacja 206,00 1 165,00
465,5%
943,00
-19,1%
Aktywa 22 092,00 18 796,00
-14,9%
18 942,00
0,8%
Kapitał własny 2 238,00 529,00
-76,4%
-2 887,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35 0,32
-76,3%
-1,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,59 -1,60
---
-2,64
---