Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:55
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 720,00 11 159,00
28,0%
10 682,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 553,00 1 456,00
-6,2%
1 627,00
11,7%
Zysk (strata) brutto 1 553,00 1 454,00
-6,4%
1 627,00
11,9%
Zysk (strata) netto 1 262,00 1 125,00
-10,9%
1 274,00
13,2%
Amortyzacja 89,00 111,00
24,7%
91,00
-18,0%
Aktywa 19 814,00 21 535,00
8,7%
26 381,00
22,5%
Kapitał własny 9 261,00 10 386,00
12,1%
11 661,00
12,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,28 9,28
12,2%
10,42
12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,13 1,01
-10,8%
1,14
13,2%