Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 07:15
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 361,00 116,00
-67,9%
195,00
68,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 982,00 -658,00
---
71,00
---
Zysk (strata) brutto -1 982,00 -575,00
---
81,00
---
Zysk (strata) netto -2 027,00 -525,00
---
66,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 106,00 3 633,00
-28,8%
3 700,00
1,8%
Kapitał własny 4 752,00 3 452,00
-27,4%
3 518,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,06
-46,3%
0,06
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,01
---
0,00
---