Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:07
kontakt
EKOPARK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 541,00 299,00
-44,7%
552,00
84,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -130,00 -672,00
---
-346,00
---
Zysk (strata) brutto -186,00 -696,00
---
-358,00
---
Zysk (strata) netto -186,00 -696,00
---
-358,00
---
Amortyzacja 76,00 62,00
-18,4%
56,00
-9,7%
Aktywa 12 168,00 12 877,00
5,8%
13 253,00
2,9%
Kapitał własny 3 279,00 4 779,00
45,7%
5 449,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,82
45,7%
0,48
-42,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,12
---
-0,03
---