Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:36
kontakt
BBINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -23,00
---
-11,00
---
Zysk (strata) brutto 349,00 322,00
-7,7%
344,00
6,8%
Zysk (strata) netto 397,00 258,00
-35,0%
275,00
6,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 478,00 7 668,00
2,5%
7 993,00
4,2%
Kapitał własny 6 984,00 7 242,00
3,7%
7 517,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,77
3,7%
1,83
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,06
-35,1%
0,07
6,3%