Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:29
kontakt
BBINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 -11,00
---
-74,00
---
Zysk (strata) brutto 322,00 344,00
6,8%
-2 686,00
---
Zysk (strata) netto 258,00 275,00
6,6%
-2 517,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 668,00 7 993,00
4,2%
5 019,00
-37,2%
Kapitał własny 7 242,00 7 517,00
3,8%
5 000,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,83
3,8%
1,22
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
6,3%
-0,61
---