Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:23
kontakt
PRIMETECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 698,00 7 841,00
37,6%
7 457,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 660,00 1 893,00
186,8%
5 482,00
189,6%
Zysk (strata) brutto 80,00 1 806,00
2 157,5%
5 425,00
200,4%
Zysk (strata) netto -429,00 1 442,00
---
5 546,00
284,6%
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
Aktywa 17 795,00 18 840,00
5,9%
19 813,00
5,2%
Kapitał własny -2 012,00 -570,00
---
5 164,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,04
---
0,33
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,09
---
0,36
285,9%