Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 08:22
kontakt
AMREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 600,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 600,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto -6 300,00 0,00
---
Zysk (strata) netto -5 000,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 724 500,00 709 400,00
-2,1%
Kapitał własny 312 800,00 330 800,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,56
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---