Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 14:22
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 38,00
58,3%
47,00
23,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -214,00 -164,00
---
-266,00
---
Zysk (strata) brutto -223,00 -92,00
---
1 928,00
---
Zysk (strata) netto -223,00 -92,00
---
1 928,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 550,00 22 272,00
3,4%
27 759,00
24,6%
Kapitał własny 13 115,00 13 813,00
5,3%
19 975,00
44,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
2,5%
0,12
43,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---