Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 23:01
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 772,00 12,00
-98,4%
16,00
33,3%
231,00
1 343,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -435,00 -267,00
---
-60,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) brutto -445,00 -277,00
---
-60,00
---
-262,00
---
Zysk (strata) netto -445,00 69,00
---
-60,00
---
-262,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 20 701,00 19 478,00
-5,9%
18 765,00
-3,7%
18 867,00
0,5%
Kapitał własny 12 502,00 10 602,00
-15,2%
10 558,00
-0,4%
9 985,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-14,9%
0,06
0,0%
0,06
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---