Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 03:00
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 282,00 31,00
-89,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -117,00 -412,00
---
Zysk (strata) brutto -122,00 -414,00
---
Zysk (strata) netto -122,00 -414,00
---
Amortyzacja 72,00 107,00
48,6%
Aktywa 10 116,00 9 337,00
-7,7%
Kapitał własny 7 969,00 7 555,00
-5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,83 1,41
-22,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,08
---