Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 12:39
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31,00 29,00
-6,5%
63,00
117,2%
10,00
-84,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -412,00 -1 572,00
---
-391,00
---
-1 038,00
---
Zysk (strata) brutto -414,00 -2 015,00
---
-384,00
---
-1 043,00
---
Zysk (strata) netto -414,00 -2 015,00
---
-384,00
---
-1 043,00
---
Amortyzacja 107,00 95,00
-11,2%
87,00
-8,4%
88,00
1,1%
Aktywa 9 337,00 20 722,00
121,9%
20 842,00
0,6%
23 512,00
12,8%
Kapitał własny 7 555,00 17 360,00
129,8%
16 977,00
-2,2%
18 456,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,41 3,24
129,8%
3,17
-2,2%
3,44
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,38
---
-0,07
---
-0,20
---